Masz pytania lub jesteś zainteresowany założeniem konta? Więc proszę kontakt spotkał się z op.

Polityka prywatności Head Supplies BV

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Headsupplies BV szanuje prywatność odwiedzających jej stronę internetową, w szczególności prawa odwiedzających w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Ze względu na pełną przejrzystość z naszymi klientami sformułowaliśmy i wdrożyliśmy w związku z tym politykę dotyczącą samych tych operacji przetwarzania, ich celu, a także możliwości jak najlepszego wykonywania swoich praw przez osoby, których dane dotyczą. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych, odwiedź stronę internetową holenderskiego organu ochrony danych: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies pl / śledzenia plików cookie na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie.

Kontynuując odwiedzanie tej witryny, akceptujesz następujące warunki użytkowania.  

De huidige op de website beschikbare versie van de polityka prywatności is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 

Artykuł 1 - Przepisy prawne

 1. Witryna internetowa (dalej również „Witryna internetowa”): www.headsupplies.nl
 1. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych (dalej również: „Administrator”): Headsupplies BV z siedzibą w Nieuwe Binnenweg 5bg, 3014 GA Rotterdam, numer Izby Handlowej: 55058906.Artykuł 2 - Dostęp do strony internetowej
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische. 


Artykuł 3 - Zawartość strony internetowej  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applications die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijnijmcher, bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applications, zonder voorafgaande schriftelijke toestemste van de verantwoordelijboden, is. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artykuł 4 - Zarządzanie stroną internetową
W celu prawidłowego zarządzania serwisem, administrator może w każdej chwili:

 • zawieszać, przerywać lub ograniczać dostęp określonej kategorii odwiedzających do całości lub części witryny internetowej
 • usunąć wszelkie informacje, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwisu lub naruszają prawo krajowe lub międzynarodowe lub naruszają etykietę internetową
 • tymczasowo uniemożliwić dostęp do strony internetowej, aby móc dokonywać aktualizacji Artykuł 5 - Odpowiedzialność
Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki, utrudnienia lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, w wyniku których Serwis lub jedna z jego funkcjonalności nie jest dostępna. Za sposób, w jaki łączysz się z witryną, odpowiadasz na własną odpowiedzialność. Musisz sam podjąć wszelkie odpowiednie środki, aby chronić swój sprzęt i dane między innymi przed atakami wirusów w Internecie. Jesteś również odpowiedzialny za strony internetowe i informacje, z którymi się zapoznajesz w Internecie.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedure die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de witryna internetowa diensten toegankelijk przez Internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze polityka prywatności

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie lub sprzęt w wyniku połączenia lub korzystania z serwisu. Z tego powodu powstrzymasz się od jakichkolwiek działań przeciwko administratorowi.

Jeśli administrator zaangażuje się w spór w wyniku korzystania przez Ciebie z tej witryny, jest uprawniony do odzyskania od Ciebie wszelkich szkód, które poniesie i poniesie w wyniku. 


Artykuł 6 - Gromadzenie danych
Twoje dane są gromadzone przez Headsupplies BV i (a) zewnętrzny procesor (-y). Przez dane osobowe rozumie się: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności za pomocą identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej elementów charakterystycznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Dane osobowe gromadzone w serwisie są wykorzystywane przez administratora głównie do utrzymywania z Tobą relacji oraz w razie potrzeby do realizacji Twoich zamówień.  


Artykuł 7 - Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b RODO każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które go dotyczą, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami pod adresem administracja@headsupplies.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk enitotenserdiezerdiezer van persoerdétenso autoritens mejedrukkelijk onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functioniteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


Artykuł 9 - Oferty handlowe
Możesz otrzymywać oferty handlowe od administratora. Jeśli nie chcesz go otrzymywać (więcej), wyślij wiadomość e-mail na adres: administracja@headsupplies.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso (olevenssfeer van die perso). De beheerder jest w geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 


Artykuł 10 - Dane dotyczące okresu przechowywania
Dane zebrane przez administratora serwisu są wykorzystywane i przechowywane przez czas określony przepisami prawa. 

Artikel 11 - Ciasteczka 

 1. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym Twojego komputera, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Plik cookie zawiera dane, dzięki którym możesz zostać rozpoznany jako gość za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Możliwe jest wtedy skonfigurowanie naszej strony internetowej specjalnie dla Ciebie i ułatwienie logowania.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies na stronie onze:

- Funkcjonalne pliki cookie: takie jak sesyjne i logowania pliki cookie do przechowywania sesji i danych logowania. 

- Anonimowe analityczne pliki cookie: przeglądanie odwiedzin naszej witryny internetowej na podstawie informacji o liczbie odwiedzających, popularnych stronach i tematach. W ten sposób możemy lepiej dostosować komunikację i dostarczanie informacji do potrzeb osób odwiedzających naszą stronę internetową. Nie możemy zobaczyć, kto odwiedza nasze strony internetowe ani z jakiego komputera następuje wizyta. 

 1. Więcej specjalnych plików cookie gebruiken wij de volgende:

- Żadnych innych plików cookie

 1. Wanneer u onze witryna internetowa bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania, zarządzania i usuwania plików cookie dla każdego typu kontroli, zapraszamy do skorzystania z poniższego linku:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faqArtykuł 12 - Oferowane materiały wizualne i produkty
Z obrazów należących do produktów oferowanych na stronie internetowej nie można wywodzić żadnych praw.


Artykuł 13 - Prawo właściwe
Op deze voorwaarden to Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusive bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 


Artikel 14 - Kontakt
W przypadku pytań, informacji o produktach lub informacji o samej stronie internetowej prosimy o kontakt: Administracja - Headsupplies, administracja@headsupplies.nl.

Właśnie dodano do listy życzeń.
Właśnie dodany do koszyka:
Idź do koszyka

#tytuł#

#Cena £#
×